Flexxnext Intermediats, s.r.o.

Rating a informácie o Flexxnext Intermediats, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Flexxnext Intermediats, s.r.o. 9526 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 687755. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 20.6584% spoločností je horších ako Flexxnext Intermediats, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Flexxnext Intermediats, s.r.o." href="http://flexxnext-intermediats.sk-rating.com/">
   <img src="http://flexxnext-intermediats.sk-rating.com/flexxnext-intermediats.png" width="150" height="25" alt="Rating Flexxnext Intermediats, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Flexxnext Intermediats, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia